RITUS FUNERARIS DE L'ANTIGA ROMA

A l'antiga Roma hi havia diferents rituals funeraris:

L'ENTERRAMENT

Els ritus d'enterrament són molt similars als grecs. En els primers temps va ser més popular la inhumació a la necròpolis, però aquesta va ser reemplaçada en popularitat per la cremació i després la inhumació va tornar a aparèixer quan va augmentar la població cristiana. Les famílies més riques contractaven organitzadors que s'encarregaven de portar des de músics fins a "ploramorts" per mostrar al mort com un ésser gran, plorat i reverenciat pels altres.Quan es tractava d'un personatge important, el seguici s'aturava davant del fòrum i un familiar proper pronunciava una oració davant del carro on estava el cos. Un cop feta l'oració, i en alguns casos el discurs, els familiars es dirigien cap a la pira funerària, sempre fora de la ciutat, carregant màscares de cera i escultures dels seus familiars morts anteriorment, com si tots estiguessin presents. Abans d'encendre el foc, un familiar, s'acostava al mort i obria els seus ulls per permetre-li veure per última vegada la llum, després d'això es tancaven els ulls pronunciant el nom del difunt per després dipositar una moneda a la boca, amb l'objectiu que aquest pagués el seu viatge al més enllà. Posteriorment seguia l'encesa de la pira. El foc era extingit amb vi (era molt normal que s'evitessin mullar les cendres perquè el difunt no anés ebri per l'altre món) i les cendres eren recollides pels familiars més pròxims, generalment les mares o els esposos. El ossos, encara calents, eren rentats amb vi o llet, un cop freds es dipositaven en una urna funerària plena de flors. L'endemà se celebrava un banquet , en el qual es menjava en honor al mort. Aquests menjars després eren celebrats en aniversaris per commemorar al difunt. Era normal que els familiars, al recordar els seus avantpassats, visitessin molt sovint les tombes dipositant flors.Els ritus funeraris per als pobres eren molt diferents, moltes vegades eren llançats com animals en les fosses comunes fora de les ciutats per deixar-los podrir, i després eren incinerats allà. Els romans associaven la mort amb la contaminació, no només material sinó espiritual, és per això que els enterraments s'havien de realitzar de nit i fora de la ciutat. Els familiars honraven als seus éssers estimats amb ofrenes de menjar, per això en les tombes hi havia tubs de libació , pèrgoles, exedres i pous. Es realitzaven ofrenes d'ous, mongetes, llenties i vi . El vi es considerava un substitut de la sang i la beguda preferida dels morts. En ocasions especials es sacrificaven animals i es feia una ofrena amb sang. L'espai de l'enterrament, sepulchrum, adquiria el caràcter de lloc sagrat, locus religiosus. Només podien accedir-hi els familiars. Les parts externes, la momumenta, sí que es podia transformar i redecorar.
RITUALS FUNERARIS
Sempre el funeral començava a la casa del difunt. La família acompanyava al cos al seu llit per donar-li l'últim petó i retenir així l'ànima que s'escapava per la seva boca. Després de la defunció se li tancaven els ulls i es cridava tres vegades pel seu nom per comprovar que realment havia mort. A continuació es rentava el cos, se’l perfumava i se’l vestia. Els luxes estaven prohibits per llei però permetien col·locar sobre el cap del difunt les corones que havia rebut quan estava viu. Seguint el costum grec es dipositava al costat del cadàver una moneda perquè Caront transportés la seva ànima en barca i travessar així la llacuna Estígia cap al regne dels morts. Finalment el cos del difunt es col·locava sobre una llitera amb els peus cap a la porta d'entrada, envoltat de flors, i es cremaven perfums. Segons la classe social, podia estar allà de tres a set dies. A la porta de la casa es col·locaven branques d'avet o xiprer per avisar els vianants de la presència d'un mort a l'interior. 

Com a senyal de dolor per la mort, evitaven encendre foc a la casa. Fins a finals del segle I, el funeral era celebrat a la nit a la llum de les torxes, ja que la mort era un succés desgraciat i contaminant. A partir d'aquesta data comencen a realitzar els ritus de dia, excepte els dels nens, suïcides i indigents. El transport a la tomba, es realitzava col·locant al difunt en una caixa de fusta oberta que es col·locava sobre una espècie de llitera per a transportar o era portada a coll per la seva família. La humatio, era essencial en el funeral. Consistia en llançar terra sobre el cos del difunt o sobre part d'ell.

Durant els nou dies següents al funeral, es realitzaven ritus que finalitzaven amb un dinar i el sacrifici d'un animal. El temps de dol per als familiars directes era de deu mesos i no podien realitzar festes ni utilitzar adorns. Els difunts eren honrats de forma general els dies de Parentalia, que tenien lloc entre els dies 13 i 21 de febrer. Altres festes dedicades als difunts i més antigues van ser les Lemurias, celebrades el 9, 11 i 13 de maig.

                            Altar amb ofrenes per el difunt 

INCINERACIÓ


Consistia a reduir el cadàver a cendres, ja que creien que així l'ànima podria arribar al seu origen, el cel. La cerimònia es celebrava sobre una pira amb forma d'altar sobre la qual es dipositava el taüt amb el cadàver. Se li obrien els ulls perquè simbòlicament pogués mirar com la seva ànima anava cap al cel. Abans de cremar el cadàver se li tallava un dit i es llançaven 3 grapats de terra que simbolitzaven seu enterrament. Com a símbol de dolor dels familiars i amics llançaven sobre la pira ofrenes d'aliments i de perfums, es cridava el seu nom per última vegada i s'incendiava la pira amb torxes. El ritu acabava tirant aigua i vi sobre la pira. A la fi del segle II i principis del segle III les incineracions van ser substituïdes per les inhumacions en tot l'imperi excepte els enterraments infantils que continuaven amb la incineració.


  
                      Urna funerària

TOMBES I SARCÒFAGS


Les tombes podien contenir urnes, amb les cendres del difunt, o sarcòfags amb el cos d'aquest. les dues coses, estaven adornades amb baix relleus de diferents escenes mitològiques, de la vida quotidiana, i fins i tot plantejaments filosòfics o polítics relacionats amb els gustos i preferències del mort. Aquestes urnes i sarcòfags podien estar construïdes de metalls preciosos o marbre, depenent del nivell econòmic de la família del difunt. Més enllà de les tombes comuns hi havia les tombes colossals, monuments que expressen la idea de la creació humana en totes les seves perspectives.

Tipus de tombes:

- Tombes simples:
  • Sarcòfag: recipient llaurat de pedra, fusta o plom, pel difunt.
  • Tomba a dues aigües o caputxines: consisteix a cobrir el cos del difunt amb tègules disposades en forma de triangle.
  • En un recipient ceràmic o urna cinerària, es posaven les restes o les cendres del difunt.
- Tombes monumentals:
  • Monuments turriformes: construcció de planta quadrada sobre un podi esglaonat i decorada amb relleus.
  • Pilars estela: base escalonada sobre la qual s'alça un pilar en forma de capitell, que serveix de base per a una escultura. Igual que als monuments turriformes, són característics del món oriental i ibèric, però després serà propi dels romans. 
  • Mausoleus: llocs monumentals d'enterrament col·lectiu familiar.
  • Catacombes: enterrament col·lectius paleocristians senzills.
  • Abocadors: a vegades es fan servir de fosa comuna per a la gent més pobre que no disposaven de familiars o coneguts.
  • Columbari: grans estructures rectangulars alineades en files rectangulars horitzontals o verticals que albergaven més de mil urnes. De vegades es feien pòdium o excavacions per als cossos inhumats. Això es va estendre en l'època d'August quan el sòl es va encarir per als enterraments de les classes més humils.                    
 Tomba de Gai Cesti davant la porta de San Paolo, a Roma                        
                              

Karina Szabo
4t ESO

Comentaris

Alba Le Riera ha dit…
La mort era un moment molt important en aquesta època, ja que es prenien molt seriosament tot el que s'havia de fer perquè segons les seves creences, l'ànima o esperit de la persona difunta passés al món dels morts. El ritual, en certa manera, era una forma per ajudar a passar el difunt fins al paradís.
Bona feina!
Molt interessant! Podem veure que l'enterrament era molt important ja que ajudava als difunts a passar a un altre "Vida". Pel que fa a la mort, nosaltres sentim a parlar de un "cel" i de un "infern", en canvi, els antics romans distinguien un sol lloc, on hi havien diferents "Classes"

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE