21 de maig de 2021

INDUMENTÀRIA A L'ANTIGA ROMA

Una societat es divideix per diferents patrons culturals, objectes materials, costums a fins a aquesta societat. Les togues i altres vestimentes a Roma son parts indivisibles de la societat romana que li donen la seva identitat i caràcter.

A Roma la vestimenta era un símbol social, que a part d'indicar-nos la riquesa de la persona també ens mostrava el seu estatus social. Si fem un repàs històric podrem veure que algunes de les prendes romanes son apropiades d'altres cultures, com per exemple: la toga dels etruscos, les túniques dels grecs... però això no vol dir que s'apropiessin de la vestimenta dels altres, nomes la adaptaven a la seva pròpia.

MATERIALS QUE UTILITZAVEN

El material mes utilitzat i mes comú era la llana ja que hi havia en molta abundància, era de baix cost i fàcil de manegar. Però a part de la llana també s'utilitzaven materials com la seda, cotó i el lli.

També s'utilitzava el cuir per el calçat.

Un punt també molt important eren les decoracions on s'utilitzaven perles per decorar les sandàlies o sabates i or i plata per decorar peces.

I per acabar també utilitzaven tintures d'origen vegetal per envellir les peces i per la roba utilitzaven tintures en especial la púrpura.

ESTATUS SOCIAL

A Roma la vestimenta era molt important ja que podies distingir de quina classe social pertanyia una persona. A més la roba tenia una connotació política, per exemple: quan un jove romà arribava a la majoria d'edat als 21 podien utilitzar sobre la seva túnica la toga, una mena de mantell rectangular de llana que simbolitzava a l'home lliure.

La roba que utilitzaven els homes era:

-La túnica: era la peça romana mes utilitzada, venia dels etruscs y era de colors senzills. Els romans portaven la túnica fins al genolls els materials que portava eren de lli o seda i estaven cenyides en el cos per un cinturó.

També temps després sorgeixen les túniques amb màniga llarga: les dalmàtiques. Variaven d'amplada segons el rang social, a major amplada major rang social com els senadors.


Estàtua de l'orador Aule Metele, Museu Arqueològic de Florència 

La toga: La toga es portava lligada al cos formant plecs, es començava al pit, envoltava l'esquena passant per l'espatlla dreta i la mà dreta lliure, nuant a l'esquena després de tornar a passar per l'espatlla esquerra.

            Pintura de Charles Jalabert

La roba que utilitzaven les dones era:

Les dones vestien amb un mantell rectangular anomenat palla, les túniques els hi cobria fins al taló, lligada al cos amb un cinturó sota els pits i amb un cordó sota dels malucs, amb brodats al coll i a la part inferior. Les túniques podien comptar amb bandes de color porpra segons l'estatus social de la persona.

        Pintura de d'Alma-Tadema

Franny Beltre
4t ESO

5 comentaris:

Clàudia Dot ha dit...

Una entrada molt interessant.
Prò tinc una pregunta. Has dit que la gent. Amb un estats social més elevat utilitzava el color porpre, utilitzaven aquest color per alguna raó en especial?

Lídia Poyato ha dit...

Molt interessant. Tinc una pregunta, els nens (infants) vestien d'alguna manera en particular? O vestien igual que un adult adequant-se al seu grup social?

Paula García ha dit...

Has dit que el color depenia de l'estatus social, aleshores el tipus de tela també, no?

Berta Godoy ha dit...

Una entrada molt interessant! M'agradaria afegir que les dones començaven a portar un tipus de túnica després del matrimoni que s'anomenava stola. També la portaven per assistir a aconteixaments importants, com anar al teatre, assistir en un sopar...

Neus Llovera ha dit...

Una entrada molt interessant! Deixem afegir alguna cosa sobre el calçat romà. N'hi havien de diferents tipus: el calcei, las calingae, las solae, la crepida... Estaven molt ben treballats i ornamentats.

PENÈLOPE

Penèlope era filla del rei Ícar d' Esparta i de la nimfa Periboa. Penèlope era un personatge de l 'Odissea i concretament la dona ...