LLATINISMES: BLOC II

A continuació os posaré un llistat de llatinismes que entren a les PAU (Proves d'Accés a l'Universitat). Els llatinismes són paraules o expressions llatines que s'utilitzen en una altra llengua, sobretot en contextos científics o cultes.

Els següents llatinismes són expressions d'origen morfològic divers que no s'han adaptat a l'ortografia catalana i s'utilitzen en diferents àmbits com a sintagmes nominals:

Casus belli: significa, literalment, 'motiu de guerra' i és la causa per donar inici a un conflicte bèl·lic però també de qualsevol disputa o discussió.

Per exemple: la invasió de Polònia va ser el casus belli de la II Guerra Mundial.

Conditio sine qua non: significa 'condició sense la qual no'. Es refereix a una acció essencial perquè alguna cosa sigui possible. 

Per exemple: Fer la selectivitat és una conditio sine qua non per poder entrar a la universitat.


Modus operandi: literalment significa 'manera de fer' i es refereix a la manera de procedir d'una persona o un grup d'aquestes. 

Per exemple: El modus operandi del delinqünet era esperar a les seves víctimes quan no hi havia ningú i seguidament robar el que portéssin.


Opera prima:  significa literalment 'primera obra', sigui del àmbit que sigui, d'un creador.

Per exemple: Amores és l'opera prima d'Ovidi.

Primus inter pares: és una expressió que indica que una persona és la més important d'un grup de persones amb què comparteix el mateix rang.

Per exemple: El Primer Ministre del Regne Unit és el primus inter pares de tots els ministres.

Quid pro quo: literalment, 'una cosa per una alguna cosa'. Fa referència a l'acció de substituir algun bé per un altre o l'intercanvi de favors.

Rara avis: significa literalment 'au rara' i fa referència a algun personatge poc comú.

Per exemple: La seva integritat moral el fa una autèntica rara avis en el panorama de la corrupció política actual.

Statuo quo: s'utilitza per explicar en l'estat que es troba una qüestió.

Per exemple:  L'statuo quo del país amenaça de crisi.

Clàudia López
2n Batx

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE

LES CIUTATS ROMANES