EL DRET ROMÀ

El dret romà és el que avui en dia coneixem com les normes jurídiques que regien la vida i les activitats dels ciutadans de l’antiga Roma durant el temps que va durar l’imperi (753 a.C, fins al 476 d.C), i té molta importància avui en dia.

Totes aquestes normes van seguir vigents fins l’any 1453, quan va caure l’imperi bizantí. Però els seus fonaments s’han mantingut al llarg dels últims segles a través de diferents maneres:

Per la seva aportació en els textos jurídics germànics, i també han servit de base tant com per  el desenvolupament de la legislació civil, com per desenvolupar principis de dret públic, com per exemple, la separació de poders, entre d’altres.

El símbol de la balança tenia el significat de justícia, i ja era símbol de justícia en llocs com Egipte o el judici de Osiris.

Estatua amb la balança

  • BASES DEL DRET ROMÀ:
Totes les lleis que van fer els romans van des del el primer codi de lleis que es va fer, que és la llei de les dotze taules, fins al recull jurídic que va fer l’emperador Justinià el segle VI d.C, que actualment e conegut amb el nom de Corpus Iuris Civilis, i és el recull més important en la història de dret romà.

Per a construir l’ordre jurídic, es van agafar com a bases les costums, o actes que estaven socialment acceptats, com a forma d’actuar legítimament.

Per tant, els romans regulaven la relació que tenien els ciutadans amb l’estat i també entre ells. I a l’hora de resoldre roblemes, miraven situacions similars que haguessin passat abans i s’haguessin resolt satisfactòriament per a tenir una guia de com actuar.

Algunes d’aquestes situacions s’han quedat reflectides en la nostra manera d’ordenar el codi penal i el codi civil, i entre aquestes i altres normes, es componen les bases del sistema jurídic.

Però a part de mirar casos antics per saber com actuar, el dret romà també tenia altres fonts, com per exemple les decisions que els representants del poble (el Senat) prenien, sobre quines eren les normes que els ciutadans havien de complir, entre d’altres.

Els romans també van formar un cos legal, que era l’encarregat de triar la forma de resoldre els diferents conflictes que hi havien, de posar els càstigs a tothom que incomplia les lleis i d’establir les llibertats i drets dels ciutadans.

  • INFLUÈNCIA DEL DRET ROMÀ
Encara que el dret romà sigui tan antic, té molta influència en sectors com el social, el polític o l’econòmic.

I això és perquè els romans van aconseguir elaborar un conjunt de lleis i una manera de dur-les a terme senzill i capaç de solucionar els conflictes entre els ciutadans, buscant sempre la solució més justa.

Tenia més d’una manera d’entendre el què era just i es distingia entre el dret públic i el dret privat.

Una de les diferències entre la concepció que tenien abans de dret i la que tenim ara, i la concepció de dret que tenim avui en dia és que per els romans, no tothom tenia drets, ja que veien als esclaus com a objectes.


Clàudia Dot
4t ESO

Comentaris

Paula García ha dit…
Molt bona entrada! Deixa'm afegir que el dret romà té 4 períodes: l'arcaic, el preclàssic, el clàssic i el postclàssic

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE