17 de desembre de 2021

LA SOCIETAT ROMANA

La població de Roma s'estructurava segons la riquesa i els drets legals. Hi havia homes lliures i esclaus. Els patricis i plebeus formaven el grup de ciutadans tot i que amb diferents drets.

Patricis:

Se situaven a la part superior de la piràmide. Eren les famílies més riques, que posseïen les terres i inclús podien ocupar càrrecs polítics importants o participar en el Senat. De fet, es deia que els patricis eren els descendents dels fundadors de Roma i s'agrupaven en famílies amb un avantpassat en comú. Per suposat, les persones d'aquest grup eren lliures i tenien drets i privilegis. Formaven una classe privilegiada, gràcies a la possessió de grans latifundis i política, ja que eren els únics ciutadans amb drets polítics.

Plebeus:

Per sota dels patricis hi havien els Plebeus. Eren camperols, petits propietaris i artesans o comerciants. Eren lliures i tenien drets civils, però no tants privilegis com els patricis ja que no podien governar i havien de pagar impostos a la classe alta. Es van revoltar moltes vegades perquè volien equiparar-se amb els patricis.

Hi havia també un petit nombre de clients, lliberts i esclaus que feien tota mena de feines:

  • Els clients eren lliures però mantenien alguna relació de dependència jurídica amb el patró del que rebien protecció.
  • Els eslaus eren presoners de la guerra o fills d'altres esclaus i no tenien llibertat ni drets. Eren propietat dels seus amos per la qual cosa podien comparar-los i vendre'ls com a objectes.
  • Els lliberts eren antics esclaus que havien aconseguit la llibertat per compra o pels mèrits realitzats.
classes socials durant l'imperi

Forma de govern:
El govern de Roma s'organitzava a partir de 3 institucions: el rei, el senat i les assemblees (comicis centuriats).
  • El rei posseïa poders molt amplis (militar, legislatiu, religiós...). Era electiu i amb caràcter vitalici.
  • El Senat assessorava el rei en els assumptes principals.
  • Les assemblees eren en les que participaven els patricis. Tenien certes competències legislatives i judicials, i escollien també el rei a proposta del Senat.
A continuaió, teniu un slideshare on podeu trobar més informació sobre la societat romana:


Neus Llovera
1r batx

1 comentari:

Franny Beltre ha dit...

Molt interesant! Però voldria recalcar que en la societat romana no es tenia gens de compte a la dona, per exemple el casament era un tracte polític en aquell temps. La gent no es casava per amor si nos per interessos, per tant l'home en la majoria dels cassos era infidel i tenia totes les llibertats m'entres que la dona havia d'estar tancada a casa.

NIX

Nix,Nyx o Nox , pels romans, és la deessa grega de la nit. Per conèixer aquesta deessa n'hem de remuntar quan al principi només regnava ...