4 de desembre de 2013

LLATINISMES D'ÀMBIT JURÍDIC

Les següents locucions llatines són expressions que es fan servir principalment en l’àmbit jurídic:

· De facto / De iure: llatinisme que significa literalment “de fet”, és a dir, la situació real. S’oposa al llatinisme de iure, que significa “de dret”, que en reconeixement jurídic vol dir legalment. Una situació de iure és la que està reconeguda per la legalitat vigent, però que no sempre correspon a la situació real.

Exemple: Els Alts de Golan de iure són territori sirià, de facto són governats per Israel.

· Dura lex, sed lex: locució llatina que significa “la llei és dura, però és la llei”. Expressa la idea que la llei és inflexible per a tothom.

Exemple: El van condemnar a trenta anys de presó. Dura lex, sed lex.

· Ignorantia legis non excusat: llatinisme que significa “la ignorància de la llei no t’eximeix del seu compliment”.

Exemple: El culpable va dir que no sabia que estava cometent un delicte, però com ja se sap, ignorantia legis non excusat.

· In dubio pro reo: llatinisme que expressa el principi jurídic de “en cas de dubte, a favor de l’acusat”, per exemple, en cas de insuficiència de proves la sentència serà més favorable per l’acusat.

Exemple: Com que el fiscal no va presentar prou proves, el jutge va dir: “In dubio pro reo” i van declarar l’acusat innocent.

· Pacta sunt servanda: locució llatina que imposa el principi de la obligació a les parts a complir un pacte. La traducció literal és: els pactes són per complir-los.

Exemple: Quan van tencar l’acord, un dels empresaris va dir pacta sunt servanda.

· Persona non grata: locució llatina que significa “persona no benvinguda”. És un terme utilitzat en diplomàcia amb un significat legal específic.

Exemple: Després del seu comportament vergonyós, el van declarar persona non grata.

· Sub iudice: llatinisme que vol dir “sota judici”. En l’àmbit judicial fa referència a un assumpte del qual encara s’estan coneixent els tribunals.

Exemple: El cas de la Carla encara està sub iudice i ningú en sap res.
· Patria potestas: locució llatina que vol dir literalment “pàtria potestat”. Actualment la pàtria potestat és el conjunt de drets que la llei reconeix als pares sobre els béns dels seus fills mentre aquests són menors d'edat o estan incapacitats.

Exemple: Com que el fill va quedar incapacitat, el pare va prendre la patria potestas.


Carla Espadaler
1r Batx

1 comentari:

Àfrica Clota ha dit...

Aquesta entrada m'ha semblat interessant, a més amb els exemples s'entén tot molt bé. Gràcies Carla!