15 d’abril de 2013

EL TEATRE ROMÀUn teatre romà és una construcció típica de l'arquitectura romana que es troba a gran part de les províncies de l'antiga Roma i la finalitat del qual era la d'oferir espectacles teatrals. 


Alguns exemples representatius en són el teatre romà de Tarragona, el de Pollentia i el de Sagunt, pel que fa als Països Catalans.

ESTRUCTURA ARQUITECTÒNICA
Al començament, les obres de teatre eren itinerants i conseqüentment s'entenia que els teatres es muntaven i es desmuntaven a cada ocasió. Es feien de fusta i es destruïen un cop l'esdeveniment acabava.

Moltes de les característiques principals de les construccions per a teatres, a l'antiga Roma, es basaven o derivaven de les del període hel·lenístic de l'arquitectura grega. Una de les diferències més importants té a veure amb l'entorn, mentre per als grecs la fusió de l'arquitectura amb l'entorn i la natura, la importància de les vistes des dels teatres, com la visió d'aquest des de l'exterior, eren extremadament importants, als romans semblava no interessar-los gens ni potser considerar-ho com a element. 

Un exemple molt clar es veu a l'antic teatre grec, reformat pels romans, a Taormina, al qual els grecs havien previst que es veiés com un trampolí al mar i al qual els romans van afegir una paret que trenca completament aquest efecte. Solien tenir uns càntars que feien que el so ressonés i que aquest tingués millor acústica.

ELEMENTS COMUNS

Amb el temps, els teatres romans van desenvolupar unes característiques i elements que els són propis, entre els quals hi ha:
 • Pòrtic darrera de l'escenari, pati amb columnes situat darrera de l'escenari.
 • Escenari, al qual actuen els actors.
 • Front escènic, normalment compost per a un doble ordre de columnes.
 • Seients més propers a l'escenari, espai semicircular davant del front escènic.
 • Orquestra, semicercle front a l'escenari al qual seien les autoritats i l'alçava un altar en honor a déu Dionís.
 • Aditus, passadissos laterals d'entrada a l'orquestra.
 • Graderia, estructura semicircular amb grades a la qual seien la resta d'espectadors, situats segons el seu rang social. Les més baixes i properes a l'escenari són la prima cavea i les més altes i allunyades la summa cavea.
 • Vomitoria, entrades a la graderia.
ELEMENTS DIFERENCIADORS
Alguns teatres romans podien, a més, contenir petits temples a la seva estructura. De vegades el teatre podia cobrir-se amb tendals per a protegir els espectadors i els actors de la pluja o de l'extrema radiació solar. Alguns teatres recolzaven la cavea sobre galeries voltades, mentre que a d'altres aquesta s'excavava a la falda d'algun turó.

LLOCS ON ES PODEN VISITAR TEATRES ROMANS
 • Teatre romà de Tarragona: 
  El Teatre romà de Tarragona és un teatre romà que conserva tres dels elements essencials d'aquests edificis: cavea, orchestra i scaena.

  De tot el recinte es mantenen únicament les primeres cinc fileres de grades entorn de l'orquestra. També és possible distingir dues de les tres escales radials que articulaven la graderia. Finalment, l'escena és una plataforma elevada sobre un pòdium decorat amb exedres. 

  L'escenari estava tancat per una façana monumental ricament decorada. Durant les diferents fases d'excavació que s'hi han realitzat, s'han documentat importants restes arqueològiques, consistents en fragments de la decoració arquitectònica i escultòrica d'aquesta façana monumental. Al seu costat es va construir un gran espai monumental annex.

  Les primeres construccions documentades corresponen a un conjunt de naus relacionades amb el port republicà de la ciutat. L'edifici es va ampliar i utilitzar fins a finals del segle II dC, moment en què va quedar abandonat. En el segle III dC, el sector monumental annex va ser ocupat per nous edificis que van reutilitzar molts dels materials del teatre. L'existència del teatre romà de Tàrraco es perd fins l'any 1884. L'any 1919 fou objecte de les primeres excavacions sistemàtiques per part de Puig i Cadafalch. El solar on hi ha el teatre no està obert al públic i presenta un estat d'abandonament lamentable.
 • Teatre romà de Sagunt: El teatre romà de Sagunt és un antic teatre semicircular construït al voltant del segle I en la ciutat romana de Saguntum, en l'actualitat anomenada Sagunt, situada a la comarca del Camp de Morvedre, de la qual és capital.


Ainhoa Baqué
4t ESO

1 comentari:

Laia Fernández ha dit...

El teatre és un dels símbols més importants de la cultura clàssica, i que amb molta sort encara en podem gaudir d'uns quants. És un fet brillant com unes persones amb tants pocs medis poguéssin crear uns monuments tant magnífics. bona entrada!