LLATINISMES: EXPRESSIONS D'ÀMBIT GENERAL AMB SENTIT ADVERBIAL MODAL

Ad hoc
Literalment significa 'per això', i s'utilitza per referir-se a allò que és exclusiu per a una finalitat, que és específicament designat a complir una funció.

Exemple: "Hem escollit un advocat ad hoc que ens portarà el cas i sabrà defensar-nos davant dels tribunals."

Ad nauseam
Es tradueix com 'fins a la nàusea'. S'utilitza quan una cosa causa mareig per haver estat repetida moltes vegades seguides. 

Exemple: La dona va dir al seu marit: "Prou! Ja hem discutit aquest tema ad nauseam."

Bis
'Per segona vegada', que allò a què ens referim està repetit.

Exemple: "Casa meva és el número 25 bis."

Ex aequo
Significa 'en igualtat de mèrits', 'per igual'. Es fa servir per indicar l'empat entre dos concursants o participants en una competició o prova.

Exemple: "Nicki Minaj i Taylor Swit van ser nominades al premi al millor àlbum ex aequo.

Ex professo
Significa 'expressament, a propòsit, amb intenció'. S'utilitza per a dir que algú ha fet quelcom amb la seva voluntat.

Exemple: "L'ajuntament va decidir que aquest carrer fos peatonal ex professo."

In albis
Significa 'en blanc'. 

Exemple: "Enmig de l'exposició del treball, l'alumne es va quedar in albis durant uns segons, però després va poder continuar."

In crescendo
"En creixement", "en augment". Indica un augment gradual, normalment en música: un augment gradual de la intensitat dels sons. Però també s'utilitza per a qualsevol cosa que va en augment.

Exemple: "El seu enuig in crescendo ja es podia percebre des de l'altra punta de la casa."

In extenso
'Amb tota extensió', 'completament'. 

Exemple: "La premsa va donar importància a aquell discurs que l'orador va publicar in extenso al cap de poc temps."

In mente
Literalment, "en la ment". S'utilitza per a referir-se a pensaments.

Exemple: "Va tornar a la platja on havia estat l'estiu passat in mente.

Lato sensu
"En sentit ampli", per oposició a stricto sensu.

Exemple: Lato sensu, la feina serveix per a tenir uns diners amb els quals poder fer vida."

Motu proprio
"Voluntàriament", "per pròpia voluntat".

Exemple: "Ha acudit motu proprio a declarar als jutjats."

Stricto sensu
'Estrictament', 'en sentit estricte/propi', 'en sentit restringit'. Per oposició a lato sensu.

Exemple: "Més enllà de l'àmbit educatiu stricto sensu, calia que els professors reflexionessin sobre aquella qüestió a nivell de la relació alumnat-professorat.

Martí Guallar
2n Batx

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

LES CIUTATS ROMANES