23 de setembre de 2010

EL CULTE CAP AL DÉU BACUS

El coneixement del culte a arribat fins a avui en dia gràcies a la mà d'Eurípides, que va escriure un llibre on explicava aquest culte.

Bacus, Caravaggio

Les matrones i les donzelles pujaven en processió a una muntanya solitària i durant uns dies, sense contacte amb homes, es llençaven al desenfrenament de alcohol i al·lucinògens.

El ritus contenia elements molt salvatges, com ara esbocinar petits animals vius i menjar-se’ls. Però també tenien molt contingut eròtic: Eurípides explica que pesaven nits senceres ballant despullades, excitades amb un èxtasis no només alcohòlic.

Es suposava que aquestes pràctiques fomentaven la fertilitat, i les matrones feien de sacerdotesses proporcionant alcohol i drogues al·lucinògens a les joves. La llegenda afirma que recorrien els boscos insinuant-se i fent mal als homes que es trobaven. La dansa de les mÈnades era el ritu central de les cerimònies.

William Adolphe Bouguereau

Tot allà tenia com a objectiu que les dones obtinguessin l'entusiasme (etimològicament vol dir “la entrada de Déu”) en la iniciada. Les dones que creien que havien fet el amor amb els deus se les considerava afortunades i protegides.

Quant al ritus d'esbocinar animals, representava a Bacus sent devorat pels titans. Segons la mitologia, aquest fet va permetre als titans tieniruna mica de divinitat. Així el home, que té una part divina i una altra terrestre, al menjar al déu Bacus intentava ser més diví.

Es suposa que dits rituals no van desaparèixer completament i es van mantenir en la clandestinitat fins ben entrada la Edat Mitjana, ja que s’han trobat atuells i pintures medievals representant els ritus bacants.

Busqueu com es diuen les que organitzaven aquests ritus. Com es diu el llibre, que va escriure Eurípides, on explica tot això?

Aina Gràcia

1r Batx