TRADUCCIÓ D'UNA FAULA DE FEDRE


Iuppiter duas peras nobis imposvit. Unam vitiorum propriorum plenam dedit et post tergum collocavit. Alteram vitiorum alienorum plenam dedit et ante pectus collocavit. Hac re, nostra mala non videmus, sed aliorum malorum censores sumus.


Iuppiter duas peras nobis imposvit.
En aquesta oració hi és present un verb del pretèrit perfet en tercera persona del singular, aquest és IMPOSVIT. El subjecte n'és IUPPITER. També hi trobem un acusatiu plural, format per un numeral cardinal DUAS i el nom PERAS. Per últim el pronom personal NOBIS en datiu plural fa la funció de Complement indirecte.
Per tant la traducció de la frase és la següent:

Júpiter ens va posar dues alforges.


Unam vitiorum propriorum plenam dedit et post tergum collocavit.
En la següent oració hi trobem dos verbs: DEDIT que pertany a la tercera persona del singular del pretèrit perfet, i COLLOCAVIT, que també, pertany a la tercera persona del singular del pretèrit perfet. A diferència de l'altre, en aquesta frase no hi ha la presència de cap subjecte. Però hi ha una cunjunció copulativa, aquesta és ET, per tant dividirem la frase en dues parts a partir d'ella.

En la primera part de la frase, on ens hi ha el verb DEDIT, hi trobem un numeral UNAM PLENAM, el qual fa de CD. I per últim VITIORUM PROPRIORUM fa la funció de complement del nom.
Per tant la traducció d'aquesta primera part de la frase seria:
Ens en va donar una plena dels defectes pròpis (i)

Referent a l'altra part de la frase, tal com he dit abans, hi és present el verb COLLOCAVIT, juntament amb un acusatiu singular format per una prepocisió i un nom: POST TERGUM, que fa de complement circumstancial.
Així que aquesta la traduirem com:
(i) ens la va col·locar darrera l'esquena.

Si les ajuntem, donaria el següent resultat:

Ens en va donar una plena dels defectes proòpis i ens la va col·locar darrera l'esquena.


Alteram vitiorum alienorum plenam dedit et ante pectus collocavit.
Aquesta frase comporta uan estructura igual a l'anterior. Per tant també la dividirem en dues parts, ja que conté una conjunció copulativa: ET.
En la primera part de la frase, hi es present un verb, DEDIT, el qual està en tercera persona del singular del pretèrit perfet. ALTERAM PLENAM fa la funció de CD . I VITIORUM ALIENORUM fa la funció de complement del nom.
La traducció d'aquesta part és:
Va donar-ne una altra plena de defectes aliens (i)

En la segona part de la frase, hi trobem el verb COLLOCAVIT, el qual també està en la tercera persona del singular del pretèrit perfet. A continuació hi trobem la unió d'una preposició i un nom en acusatiu singular, pet tant, actuaran de CC.
La traducció serà la següent:
(i)ens la va col·locar davant el pit.

Per tant, el resultat d'ambdues seria el següent:
Ens en va donar una altra plena dels defectes aliens i ens la va col·locar davant el pit.


Hac re, nostra mala non videmus sed aliorum malorum censores sumus.
L'oració s'inicia amb HAC RE, el qual és un ablatiu singular i actua de CC. Seguidament, analitzant com a primer punt la frase que hi trobem entre comes (nostra mala non videmus), hi trobemun verb, aquest és VIDEMUS, el qual se'ns presenta en la 1a persona del plural del present d'indicatiu, i a més, està complementat per l'adverbi NON, per tant nega l'acció. Llavors, hi trobem NOSTRA MALA que realitza la funció CD.

Sortint de la frase entre comes, seguidament hi trobem SED, que és una conjunció de coordinació adversativa. Després podem localitzar-hi un verb copulatiu: SUMUS, en la 1a persona plural del present d'indicatiu. Després segueix CENSORES amb la seva funció d'atribut a causa de la presència del verb copulatiu. I per últim, ALIORUM MALORUM, fan la funció d'un CN, per tant un genitiu plural.

El resultat és el següent:

Per aquesta raó, no veiem els nostres defectes, sinó que sóm jutges dels mals aliens.


Finalment, aquesta seria la traducció de la faula de Fedre:

Júpiter ens va posar dues alforges. Ens en va donar una plena dels defectes propis i ens la va col·locar darrera l'esquena. Ens en va donar una altra plena dels defectes aliens i ens la va col·locar davant el pit. Per aquesta raó, no veiem els nostres defectes, sinó que som jutges dels mals aliens.


US PROPOSO DE COMENTAR QUÈ CREIEU QUE SIGNIFICA AQUESTA FAULA, QUÈ ENS VOL ENSENYAR. PODEU POSAR-HO ALS COMENTARIS.

Estel Riu
1r Batx

Comentaris

Anònim ha dit…
Les traduccions són molt interessants a nosaltres la Sandra,la nostra professora, ens ha donat un bon truc per traduir fàcilment: Primer de tot agafem l'arrel del mot per una banda i el morfema ens indica la funció que fa així la paraula podem veure que ens vol dir ràpidament.
Felicito a Ies Vil·la Romana per el seu treball,nosaltres els de Pau Clarís,no tenim bloc,però la Sandra ens va dir que intentaria p enllaçar amb vosaltres. Espero que aviat poguem formar part del vostre proyecte.
Montse ha dit…
Gràcies Roger pel vostre entusiasme!! mirarem què hi podem fer.
Montse ha dit…
Estel has fet una bona traducció i ens has explicat la sintaxi, cosa que ho ha fet més entenedor.
Gràcies per la feina.

Entrades populars d'aquest blog

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE

LES CIUTATS ROMANES