26 de març de 2018

L'ESCULTURA GREGA - ÈPOCA ARCAICA (II)

L'època arcaica passa pels segles VII - VI aC.
El tema principal de l'escultura grega a l'època arcaica és la representació de la figura humana tant masculina com femenina. Les figures masculines representen atletes nus o herois. Les figures femenines representen dones vestides que es creu que eren sacerdotesses o dames oferents. Les figures tenen formes molt rígides, amb els braços enganxats al cos, les mans tancades, i la mirada al front. 
Koúroi

Kórai
Aquestes escultures presenten una notable influència dels models orientals, sobretot dels egipcis.

Caracteristíques de l'escultura Koúroi (Koúros):
 • L'escultura està concebuda totalment per ser vista de front.
 • L'estàtua té un eix central que divideix en dos meitats iguals.
 • Els peus estan fixats en terra i la cama esquerra està avançada, no s'aconsegueix cap sensació de moviment.
 • L'ús d'elements geomètrics.
 • L'ús de convencionalismes en la realització del rostre:
            1) Ulls grans i ametllats amb una mirada fixa.
            2) "Somriure arcaic" estereotipat amb els llavis tancats.

Característiques de l'escultura Kórai (Kóre):
 • Representen noies al servei del temple.
 • Es representen vetides.
 • L'anatomia es reflecteix a través de la roba.
 • Cabells endavant, amb rissos geomètrics.
 • El somriure és més marcat.
 • La mà dreta estesa per oferir l'ofrena a la divinitat i el braç doblegat sobre el pit en actitud o agraïment al déu.
 • Són més petites i sovint no aconsegueixen la mida del natural.
 • El vestit més comú d'aquestes estàtues és la túnica jònica.
Evolució de les Kórai:

Dama d'Auxerre
650 a. C.
Hera de Samos
560 a. C.
Koré del pèplum
530 a. C.

Koré de l'himation
510 a. C.
Martina Vilar
1r Batx