VIDA I MORT DE LES LLENGÜES, de Carme Junyent


Per començar podem constatar un fet les zones de més diversitat lingüística correspon a àrees geogràfiques molt accidentades. Si pensem en Papua-Nova Guinea - segons molts autors, la zona amb més diversitat lingüística del món, amb 800 llengües-, veurem que les barreres naturals, afegides a les diferents configuracions geogràfiques i climàtiques, fan molt difícils els contactes i, per tant, no és estrany que es trobin comunitats amb menys d'un centenar de persones. A l'Àfrica, una altra de les zones amb més diversitat lingüística, podem constatar que les llengües més esteses es troben a la sabana, mentre que a la selva o a les muntanyes la diversitat lingüística és molt gran. Les illes són el refugi tradicional de moltes llengües que en un altre enclavament podrien ser amenaçades. Potser aquesta és una de les causes que a les illes del Pacífic es parlin unes 1.500 llengües, la majoria de les quals s'han pogut desenvolupar amb molts poc parlants. És clar que ser un bon refugi no vol dir ser inaccessible, i qualsevol fenomen migratori remarcable pot fer variar la configuració lingüística d'aquesta zona; com també la poden variar les polítiques assimilacionistes d'Indonèsia i Filipines, per exemple, amb l'oficialització i consegüent expansió de bahasa indonèsia i tagalog, respectivament.

Si ens fixem en les llengües minoritàries d'Europa -la majoria amenaçades, si no en claríssim procés d'extinció-, ens adonem també que han sobreviscut en les zones de més difícil accés: el basc a les muntanyes, el romanx al fons de frisó, el bretó i el gaèlic als extrems de les penínsules, el tanoses, etc. I és que, com veurem, un dels procediments de l'assimilació és justament la fragmentació dels grups lingüístics en petits enclavaments, o més aviat refugis, que podem ser absorbits ràpidament per la llengua dominant.

Carme Junyent: Vida i mort de les llengües. Empúries.

Carme Junyent

Doncs aquí teniu unes activitats que heu de respondre en els comentaris:


a) Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.
b) Explica la causa d'aquesta diversitat.
c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.
d) Fes una reflexió sobre els motius que poden portar a la mort d'una llengua.
e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?

Llegiu també aquesta entrevista que es va publicar a l'Avui el 26-03-2008, feta amb motiu de la declaració per part de l'ONU del 2008 com a Any Internacional de les Llengües.

Andrea Padilla

4t ESO

Comentaris

Andrea Padilla ha dit…
a)Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.
-Algunes de les zones amb més diversitat són Àfrica sobretot la zona de la Sabana i algunes illes del pacífic que podem trobar unes 1.500 llengües.

b) Explica la causa d'aquesta diversitat.
-La causa es les barreres naturals, afegides a les diferents configuracions geogràfiques i climàtiques.

c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.
-Occità: Sud de França
-Català: Catalunya
-Sard: Sardenya
-Gal•les: Oest de Gran Bretanya
-Eusquera: País basc
-Gallec: Galícia

d) Fes una reflexió sobre els motius que poden porta a la mort d'una llengua.
Tots sabem que totes les llengües tard o d’hora moriran i com deia el text sense cap excepció. Normalment mai pensem en això, però quan llegeixes un text com aquest, esgarrifa, la manera en la que ens diu que cada setmana moren dues llengües. Això és un fet terrible que encara que vulguem passarà en totes les llengües. També penso que el que no podem fer es quedant-se de braços creuats, tots podem ajudar una mica a que una llengua no desaparegui. Un dels grans problemes és quan una llengua envaeix a un altra això si que és podria controla una mica i així poder fer que una llengua visqui més del que la gent s’espera.

e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?
- El català és una de les llengües que està en perill i em fa molta pena el que ens diu la Carme Junyent, això de que al català només li queden 50 anys per morir. El futur que té el català és bastant incert però a la vegada tots sabem que potser en poc temps el català sigui una llengua que només es recordi i que poca gent sàpiga parla.
Jony ha dit…
a)Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.

El fragment del comentari diu
Papua-Nova Guinea(la zona amb més llengues parlades,es parlen unes 800)També una altre zona es l'Àfrica generalitzant:Les selves i muntanyes.
un altre zona es a les illes del pacífic que es parlen 1500 llengües
ja que les illes "són el refugi tradicional de moltes llengües que en algun altres territoris podrien ser amenaçades",
Aquestes són les zones amb més varietat lingüistica segons el text.

B)Explica la causa d'aquesta diversitat.

la causa principal es els accidents geogràfics,es a dir que les barreres naturals(montanyes,mars,rius,etc...)fan molt difícil esls contactes i per tant es normal veure petites comunitats amb menys d' un centenar de persones,per aquest motiu els llocs esmentats abans tenen moltes llengües perque tenen molts accidents geogràfics,que entre ells hi han diverses comunitats amb la seva pròpia llengua.

c)Cita algunes de les llengues minoritàries d' Euroà i indica on es parlen

Basc- (País Basc)Entre el nord de la península Ibèrica i una mica del sud de França
Romanx-centre d' Europa(Grisons,Suisa)
-bretó:Bretanya(oest de França)
-gaèlic: illa d' Irlanda
-frisó:frísia(nord dels països Baixos)
-feroès: Illes Feroè i Dinamarca
-sòrab:Saxònia i Brandenburg, a l'est Alemanya.

d) Fes una reflexió sobre els motius que poden porta a la mort d'una llengua.

Personelment crec que les llengües com els humans tenen vida
es a dir,neixen,evolucionen i moren.
Crec que totes les llengües tenen el mateix destí per molt important que ara siguin ja que antigament llengües importants com l' Arameu,el grec antic,llatí,etc.. eren llengües de culte i molt importants i ara estan mortes o han evolucionat a altres llengües,encara que el llatí es estudiat en instituts,universitats,etc...per
que ha sigut la llengüa de culte per excel·lència.
Crec que una llengua mor per diversos factors:
-Factors politics: Un estat o govern impedeix una llengüa cooficial i en prohibeixl'ús a pertir de llavors deixa de ser parlada.
-Factots imperialistes:Una llengüa
própera més important l'absorveix i la llengüa minoriatària desapareix ja que s' adjuntat l'altre llengüa.
-La població no utilitza el seu idioma matern i fa us d'algun més important
-Un grup de gent exterminen a una tribu i desapareix la llengüa
-La llengüa no esta escrita en cap document i per això al caps de pocs anys desapareix.
....
Hi han molts factors,encara que hagi ficat alguns.


e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?

Jo crec que si no ens esforçem per parlar el català amb tothom sigui inmigrant o no desapareixerà.
crec que s'hauria d' extendre més el català perquè només el parlen catalunta,el país valencà,les illes balears,Andorra i un poble de Serdenya.
També crec que la Generalitat hauria de fer escoles gratuites d' ensenyament de Català per els emigrants.
També a vegades sense adonar-nos parlem Castellà en el institut i m' hi afegeixo,crec que hem de millorar i parlar Català ja que es un institut públic de Catalunya i la llengua oficial és el Català.
També hauriem de llegir més en català i mirar programes de tv en Català.
Amb tot això em remeto a dir que encara estem a temps a salvar la nostra llengüa i farem tot el possible per salvar-la ja que es la llengua amb que hem nascut, la llengua que vivim i la que morim,aquesta llengua passarà als nostres fills,i més tard als nets,i després als vesnets i així sucsèsivament.
Si volem que això passi,no deixem que cap altre llengua substitueixi el català, sino que parlem-lo,escrivim-lo,escoltem-lo sempre Català
mireia ha dit…
Les zones del món on hi ha més diversitat lingüística són àrees geogràfiques molt accidentades. A Papua-Nova Guinea és la zona del món on hi ha més diversitat lingüística. A l’Àfrica en general és una de les zones on hi ha més diversitat lingüística, concentrada a la Sabana, a la selva i a les muntanyes. A les illes del Pacífic també hi ha molta varietat lingüística (es parlen unes 1500 llengües).

Les causes de la diversitat són els accidents geogràfics: les muntanyes, els mars, rius... Això fa que hi hagi llocs on hi ha menys d’un centenar de persones que parlen una mateixa llengua.


Les llengües minoritàries a Europa són el basc a les muntanyes, el romanx al fons de les valls, el bretó i el gaèlic als extrems de les penínsules, el frisó i el feroès a les illes, el sòrab al voltant de les zones pantanoses, etc.


Totes les llengües un dia o altre moriran, però tot i així tots podem ajudar a fer que la mort es vegi molt lluny, així podrem conservar llengües que han estat molt importants.
Els factors que poden portar la mort d’una llengua són diversos:
La condició del individu que la parla, és a dir el sexe, l’edat, la classe social..
La pèrdua de funcions i de prestigi de la llengua
L’escolarització
Etc.

Sincerament vec que el català en pocs anys morirà si entre tots no fem alguna cosa perquè això no passi. Cada vegada hi ha menys gent que parla català, molta gent perquè no vol. Molta joventut creix parlant altres llengües, o hi ha gent que viu a Catalunya des de fa molt de temps, però al ser immigrants (tant d’altres llocs d’Espanya com de altres països) o bé no s’esforça per aprendre el català o no ha tingut la oportunitat d’aprendre’l.
Crec que la Generalitat de Catalunya cada vegada està aplicant nous mètodes perquè la gent parli el català, i trobo molt bé que ho facin perquè això farà que el català no es mori en tant pocs anys.
Les zones de més diversitat lingüística correspon a àrees geogràfiques molt accidentades, com són Papua Nova-Guinia i l'Àfrica, sobre tot les zones de la sabana.

Una de les causes d'aquesta diversitat és que les illes són el refugi tradicional de moltes llengües que en un altre enclavament podrien ser amaneçades.

Algunes de les llengües minoritàries d'Europa són l'occità, parlat al sud de França, el català, parlat a Catalunya, l'eusquera, parlat al País Basc, el gallec, parlat a Galícia i el sard, parlat a l'illa de Sardenya.

Els motius que poden portar a la mort d'una llengua són ben clars i ben senzills. Tansols pel simple fet de deixar de parlar una llengua i parlar-ne una altra ja és un motiu suficient com per fer morir una llengua. Segons diuen, cada setmana moren dues llengües, i per moltes llengües que hi hagin en aquest món, tard o dora totes acabaran morint.

El català és una de les moltes llengües que estan en perill d'extinció, és a dir, que estan agafades d'un fil, i que si el fil es trenca, cau i es mort. Tot i que tothom digui que el català tard o dora ha de morir, jo crec que si lluitem perquè no mori, si lluitem per fer créixer aquesta llengua i si fem tots els possibles perquè no decaigui en cap moment, aconseguirem allò que sempre hem volgut. Inclús, si seguim lluitant, podrem aconseguir moltes més coses de les que volem.
Maria ha dit…
a) Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.
b) Explica la causa d'aquesta diversitat.
c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.
d) Fes una reflexió sobre els motius que poden portar a la mort d'una llengua.
e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?


Segons el text de Carme Junyent, Papua-Nova Guinea és una de les zones del món amb més diversitat lingüística, amb unes 800 llengües. Àfrica també és una d’aquestes zones, i per concretar una mica més direm que es troben a la sabana les llengües més disperses, i que a la selva o a les muntanyes hi trobem un gran nombre de llengües. I també la zona de les Illes concretament, les Illes del Pacífic, es parlen casi unes 1500 llengües, ja que a les illes és molt més difícil que hi vagi la gent, i que s’interposin entre la llengua del lloc.

La causa d’aquesta diversitat es deguda als accidents geogràfics, i aquest fet fa que en certes zones del món hi hagin poquíssimes persones parlant una única llengua.

A Europa algunes de les llengües minoritàries a Europa són; el basc, situat a les muntanyes, el romanx al fons al fons de les valls, el bretó i el gaèlic als extrems de les penínsules, el frisó i el feroès a les illes, el sòrab al voltant de les zones pantanoses.

Les llengües al igual que les persones, neixen i moren. Per què una llengua és pugui reconèixer com a llengua morta, han de intervenir varis conceptes com, la condició del individu que la parla, és a dir el sexe, l’edat, la classe social… Una llengua també pot desaparèixer amb l’extermini de tota una població, ja sigui per fenòmens naturals, o per conflictes bèl•lics.

En el cas de la nostre llengua, el català, jo crec que més aviat del que ens pensem deixarà de ser una llengua viva, ja que cada cop hi ha menys parlants, i els parlants que en quedem crec que no fem tampoc res per salvar-la, com per exemple en el cas del emigrants, quan algú ve d’algun lloc de fora d’Espanya o de Catalunya, tots tendim a parlar-li en la seva llengua, per tal de que ens entengui, però el que no sabem es que d’aquesta manera el que estem aconseguint es que tota la gent nova a Catalunya segueixi parlant la seva llengua, i no intentin aprendre la nostre, i la del nou lloc on viuen. I així anem fent tots una cadena que ens incita a deixar el català cada cop amb menys parlants, aquesta podria ser una de les causes per les que el català d’aquí pocs, molt pocs anys mori.
Michele. ha dit…
Ho sento, però no tinc temps per posar-me a fer tootes les activitats. Només volia respondre a això de "és possible que el català no duri més de 50 anys". Jo contesto:
1. El català tindrà més de 50 anys, la primera raó perquè tots nosaltres estarem vius (o això espero, vaja) d'aquí a 50 anys, per la qual cosa, mort del tot no ho estarà pas.
2. El nostre idioma ha passat per sobre de la repressió imposada durant segles del govern central espanyol(primer amb Felip V, després amb el Franco dels nassos i probablement per molta més gent entre i després d'aquest dos)i se suposa que ara, a l'era de la globalització, el català està destinat a desaparèixer? sí, home. és possible que es faci "mestís", per dir-ho així, i que comenci a mesclar paraules d'altres idiomes, si voleu. Però 50 anys no destrueixen el català.
almenys això és el que crec.
Duna* ha dit…
Algunes de les zones del món on hi ha més diversitat lingüística són Papua-Nova Guinea, les selves i muntanyes de l’Àfrica i algunes illes del Pacífic.
La causa de la diversitat en aquests llocs és que degut a les barreres naturals (rius, serralades, etc ) entre algunes zones, és difícil el contacte, la comunicació, entre comunitats, per això és normal que les comunitats d’aquestes zones es trobessin “aïllades” i cada una parlés una llengua diferent.
Aquestes són algunes de les llengües minoritàries d’Europa i els llocs on es parlen cada una d’elles:
Català: A Catalunya, Illes Balears, País Valencià, sud de França i l’Alguer.
Gallec: A Galícia i el nord de Portugal.
Occità: A França, Espanya, Itàlia i Mònaco.
Irlandès: Al nord d’Irlanda.
Gal•lès: Al Regne Unit, Austràlia, Argentina, EUA, Canadà i Nova Zelanda.
Aquesta és una web on hi ha un apartat que parla de les llengües que es troben en perill d’extinció a Europa.
http://centres.escolacristiana.org/08000517/blog/csb05/les-llengues-minoritaries-deuropa/
Pel que fa a la mort de les llengües, penso que és molt trist que això passi, perquè una llengua és cultura i per tant cada vegada que se’n moren es perd una mica més de cultura.
Cada llengua reflecteix els costums de la societat que la parlava; per exemple la llengua que es parla al pol nord té molts noms per anomenar tots els tons del color blanc a diferència de nosaltres, això passa perquè ells viuen envoltats d’un paisatge diferent del nostre i, per tant això es reflacteix a la llengua.
Dacord que actualment amb la globalització s’esta avançant molt en alguns sentits, però pel que fa a les llengües NO. Pel camí que anem, es diu que tots els idiomes s’acabaran reduint a l’anglès, el castellà i el mandarí. Jo penso que això no pot ser i que entre tots cal promoure la llengüa pròpia de cadascú perquè se’n extingeixin les mínimes possible.
berta ha dit…
a) Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.

.Una de les zones amb mes diversitat lingüística, son les àrees geogràfiques molt accidentades. Segons molts autors, Papua-Nova Guinea es la zona que te mes diversitat lingüística, ja que te 800 llengües. A L’Africa, també on hi ha molta diversitat lingüística, es a les sabanes, a les muntanyes i a les selves. Les illes del Pacific, serveixen de refugi per a moltes llengües amenaçades, per aixo, potser es una de les causes en que a les illes es perlin 1.500 llengues.

b) Explica la causa d'aquesta diversitat.

.Les causes, son les barreres naturals, que han estat afegides a les diferents configuracions geogràfiques i climàtiques, ja que fan molt difícils els contactes.

c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.

. -Català: Catalunya
-Gallec: Galícia
-Gaèlic: illa d' Irlanda
-Bretó:Bretanya
-Sard: Sardenya

d) Fes una reflexió sobre els motius que poden portar a la mort d'una llengua.

. Una de les principals causants, es per l’únic motiu de deixa de parlar la llengua. Molts cops, no ens adonem ni que la deixem de parlar, i altes ens adonem, però seguim parlant amb una altre llengua. Tard o d’hora, veurem que nomes existiran un parell de llengües i ja esta. Tothom es comunicarà amb una llengua semblant i ens entendrem. I no hi haurà la diversitat lingüística que hi ha ara. Perquè les llengües, son com nosaltres, ja que neixen, viuen, evolucionen, envaeixen i, finalment, moren.

e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?

Jo crec, sincerament, que el Català, s’acabarà tard o d’hora. Encara que jo no ho vulgui o no vulgui pensar-ho així. Cada vegada, hi han menys parlants i molta gent ja no l’interessa, i passa a parlar unes altres llengües i no fan res per impedir que s’extingeixi. Un dels exemples mes comuns, son els emigrants, ja que si veiem a una persona que no es d’aquí, directament li parlem amb castellà o si sabem la seva llengua, amb aquella.
Montse ha dit…
Michele, gràcies per la teva participació i pel teu optimisme. L'activitat era pels de 4rt d'ESO, però tothom ho pot comentar. La nostra llengua, doncs, gaudeix de prou bona salut...
Elena ha dit…
Algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística són les àrees geogràfiques molt accidentades com Papua-Nova Guinea, que és la que té més diversitat de totes les zones amb vuit-cents llengües, o a l’Àfrica, concretament a la Sabana, on es troben les llengües més esteses, mentre que a la selva o a les muntanyes d’aquest continent, la diversitat lingüística és enorme. A més, a les Illes del Pacífic, es parlen unes 1500 llengües, desenvolupades amb molt pocs parlants.

La causa d’aquesta diversitat són els diversos accidents geogràfics i climàtics, que fan que els contactes siguin molt difícils i que es trobin comunitats amb menys d’un centenar de persones.

Algunes de les llengües minoritàries d’Europa són el basc a les muntanyes, el romanx al fons de les valls, el bretó i el gaèlic als extrems de les penínsules, el frisó i el feroès a les illes, el sòrab al voltant de zones pantanoses, i d’altres.

Els motius de la mort d’una llengüa són bàsicament la condició de l’individu que la parla, com el sexe, l’edat, la classe social, l’origen, etc; l’existència de bilingüisme, la pèrdua de funcions i de prestigi de la llengua, l’escolarització, i diversos altres factors.
També, una llengua pot desaparèixer amb l’extermini de poblacions senceres, a causa de fenòmens naturals o per un conflicte bèl•lic.

Segons el meu punt de vista, crec que el català morirà si no fem alguna cosa per evitar-ho. Si no el parlem amb tothom i sempre, s’acavarà extingint. A més, nosaltres no ens adonem del tot que està en perill d’extinció, però tal i com ho explica Carme Junyent, quan s’adonen és ja massa tard. Moltes persones que viuen a Catalunya parlen altres llengües perquè són immigrants, i aleshores no s’esforcen o no poden parlar-lo perquè no saben. A més, molts cops quan parlem amb immigrants, els parlem en castellà, i per tant, nosaltres som els qui fem que ells no aprenguin en part i que aquesta llengua cada cop estigui en més perill.
Jessicaa ha dit…
a) Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.
Algunes de les zones del mon amb diversitat lingüística son el continent Africà concretament a Papua Nova- Guinea ja que te 800 llengües,també a la Sabana,a mes a les illes del oceà Pacific en total unes 1500 llengües que tenen molt pocs parlants.
b) Explica la causa d'aquesta diversitat.
La causa de les barreres naturals ,fan que sigui difícils contactes, a conseqüència d’això es troben comunitats amb menys d’un centenar de persones.
c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.
Algunes de les llengües minoritàries d’Europa són el basc(País basc), el romanx al centre d’Europa el bretó a Gran Bretanya i el gaèlic a illa d’Irlanda ,el frisó Frisis al nord dels Països Baixos i el feroès a les illes, el sòrab a unes ciutats properes al sud d’Alemanya.
d) Fes una reflexió sobre els motius que poden portar a la mort d'una llengua.
La mort d’un llengua es deu a la minoria de parlants,o perquè cada cop mor una llengua i va evolucionant un altre,les llengües igual que els esser humans neixen son llengües que tenen molt importància en un temps concret,desprès evolucionen,i finalment acaben morint perquè ja ningú les parla,o n’hi ha poquíssima gent que la parla.
e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?
La veritat crec que el català d’aquí poc morirà ja que a l’actualitat es un llengua que esta lo suficientment evolucionada,i que poc a poc s’està perdent ja que cada cop hi ha menys gent que la parla,i amb el pas del temps si no es fa res el català acabarà morint.
majka. ha dit…
Bones les reflexions...

Peronsalment, vull ser tan optimista com tu, Michele. Però és cert que està en perill. Hem de cuidar, vigilar i estimar la nostra llengua materna. És la nostra identitat, el recurs que tenim per comunicar.nos.

Cada dia moren llengües del món i és una notícia ben trista! Amb ella, marxen cultures, maneres de fer, etc.

S'ha de ser tolerant amb les llengües, cal estimar.les.
Unknown ha dit…
a)Les zones amb més diversitat són: Àfrica(Sàbana) les illes del Pasific on podem trobar unes 1500 llengues.

b)
la causa principal es els accidents geogràfics, o dit d'una altra manera les barreres naturals(montanyes,mars,rius,etc...)fan molt difícil els contactes i per tant es normal veure petites comunitats amb menys d' un centenar de persones,per aquest motiu els llocs esmentats abans tenen moltes llengües perque tenen molts accidents geogràfics,que entre ells hi han diverses comunitats amb la seva pròpia llengua.


c)
Occità;Sud de França
Catalá;Catalunya
Sard;Sardenya
Gal·lès: Oest de Gran Bretanya
Esquera: Paìs Vasc
Gallec: Galìcia

d) Personalment penso que una llengua es mort quan un grup de persones deixa de parlar-la i d'aquesta manera nosaltres aldia dia ens hem de concenciar de que si una persona ve de fora l'hi hem d'ensenyar la llengua que es parla aquí perque si no aquesta no l'apendrá mai i tard o d'hora aquesta llengua es morira a causa de que ningú o el minim de la població la parlat.

e)

Personalment penso, i no vull ser execivament negativa es que ala llengua com el catalá morirá al llarg del temps.. no obstant aixó la nostra llengua pot ser que n'evolucioni a fer altres llengues que en un futur es recordaran i parlaran de nosaltres com ara parlem nosaltres dels antics classics.
Judith ha dit…
a)Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.

Les zones de més diversitat lingüística són les àrees més accidentades com ara Papua-Nova Guinea que és la zona amb més diversitat lingüística del món amb un total de unes 800 llengües.
Un altra zona amb més diversitat lingüística és la zona de l'Àfrica concretament estarem parlant de la sabana,la selva i les muntanyes.
A les illes del Pacífic s'arriben a parlar unes 1500 llengues.

b)Explica la causa d'aquesta diversitat.

La causa de la diversitat són els accidents geogràfics (mars,rius,muntanyes....), es a dir les barreres naturals fan díficils els contactes, i això provoca que hi hagi comunitats amb un nombre minoritari de persones.

c)Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.

Algunes de llengües que es troben en perill d'extinció són:

Basc-Parlat a les muntanyes
Romanx-Parlat al fons de les valls
Bretó i Gaèlic-Parlat als extrems de les penínsules
Frisó i Feroès-Parlat a les illes
Sòrab-Parlat al voltant de les zones pantanoses

d)Fes una reflexió sobre els motius que poden portar la mort d'una llengua.

Totes les llengües com vam llegir en una lliçó a la classe (Neixen,evolucionen,moren)podríem dir que fan una vida totalment humana. Respecte el tema sobre la mort de les llengües, els humans i lingüistes sobretot ells estudien dia a dia el fet del perqué van desapareixent les llengües, encara que les persones pensem logicament que una llengua mort quan deixa de ser parlada, sinó que només en tenim proves de que ha sigut parlada en testimonis del passat o bé en documents escrits. També s'han donat casos de llengües mortes ressucitades com ara el còrnic i l'hebreu. I fnalment el llatí la llengua morta per excelencia que és un dels pocs casos que s'ha continuat utilitzant en altres cultures, educació, escriptura, i litúrgia, molt després de desapareixer en l'ús quotidia.

e)Com veieu el futur de la nosta llengüa, el català?

Jo sincerament crec que el català és una llengüa que no treigarà gaire a morir tal com diu Carme Junyent en el text, no trigarà gaire en morir. Jo crec que la gent no s'esforça per salvar aquesta llengua, ja que fins i tot a Catlunya, fins i tot les persones que es dediquen en el sector del comerç parlen als seus clients en castellà, jo crec que això no deuria ser aixì però com tots sabem la vida es injusta.
És una llengüa que tindría molt poques possibilitats de salvarse ja que el català no té molts parlants comparats amb el que fa la resta d'Espanya parla castellà. Fins i tot pel que fa a l'educació hi han professors en moltes assignatures que ensenyen als seus alumnes amb la llengua castellana, jo crec que si anem així per la vida el català (ojala sigui d'aquí a molts anys el que diré ara)sera actualment més aviat una llengua més morta que viva si no salvem la nostra llengüa de casa.
Aina ha dit…
a)Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.

Zones amb diversitat llingüística són l'Àfrica i algunes illes del Pacífic on es parlen unes 1.500 llengües diferents.

b) Explica la causa d'aquesta diversitat.

La causa principals són els accidents geogràfics.

c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.

- El Basc (país basc)
- El Català (Catalunya)
- Gal·les (Oest de Gran Bretanya)
- El Gallec (Galícia)
- El Sard (Sardenya)
- Frisó (nord dels països Baixos)

d) Fes una reflexió sobre els motius que poden porta a la mort d'una llengua.

Ja se sap que tard o d'hora una llengüa mor. Quan llegeixes un text tipus el dabans i llegeixes que dos llengües moren per setmana et quedas sorpres, al menys jo. Jo no pensava que cada setmana morísin dos. Un dels principals problemes de la mort d'una llengua és que una altre llengua va invaint la teva fins que al final mor. Jo també crec que podríem ajudar tots a que no desaparegues una llengua.

e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?

Jo el veig una mica negre. Dacrod de que en els colegis es parli i s'estudïi però jo sincerament crec que d'aquí uns quants anys el català desaperaxera com moltes altre llengües. Això passarà perquè només es parla en una zona molt reduïda que tard o d'hora acabaran parlant una altra llengua.
Paueet ha dit…
a) Cita algunes de les zones del món amb més diversitat lingüística.

Algunes de les zones del món on hi ha més diversitat lingüística són Papua-Nova Guinea, les selves i muntanyes de l’Àfrica i algunes illes del Pacífic.

b) Explica la causa d'aquesta diversitat.


La causa de la diversitat en aquests llocs és que degut a les barreres naturals (rius, serralades, etc ) entre algunes zones, és difícil el contacte, la comunicació, entre comunitats, per això és normal que les comunitats d’aquestes zones es trobessin “aïllades” i cada una parlés una llengua diferent.
Aquestes són algunes de les llengües minoritàries d’Europa i els llocs on es parlen cada una d’elles:

c) Cita algunes de les llengües minoritàries d'Europa i indica on es parlen.

Català: A Catalunya, Illes Balears, País Valencià, sud de França i l’Alguer.
Gallec: A Galícia i el nord de Portugal.
Occità: A França, Espanya, Itàlia i Mònaco.
Irlandès: Al nord d’Irlanda.
Gal•lès: Al Regne Unit, Austràlia, Argentina, EUA, Canadà i Nova Zelanda.

d) Fes una reflexió sobre els motius que poden porta a la mort d'una llengua.

Jo crec que hi ha molts motius, un podria ser la extinció dels parlants, a mida que els parlants d'aquesta llengüa van morint la llengüa es va deixant de parla fins que desapareix.
Una altre motiu és també per l'immigració, que venen amb la seva llengüa i nosaltres no defensem la nostra i ens dirigim a ells amb la seva llengüa perquè "ens entenguin", quan jo crec que si van a un pais tindrian que respectar la llengüa.

e) Com veieu el futur de la nostra llengua, el català?

Jo penso el mateix que en Michele, d'aqui 50 anys molts de nosaltres encara viurem i no deixarem de parla la llengüa i els hi ensenyarem als nostres fills per tal de que no sigui oblidada. Això si, està força amenaçada per la gent que parla el castella i sobretot per l'immigració.

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE