13 de febrer de 2014

LES CLASSES SOCIALS A L'ÈPOCA IMPERIAL

Les classes socials van anar variant des d’August fins a la caiguda de l’imperi.
Es poden distribuir així els habitants de l’imperi:

 

 Els ciutadans:

August va crear un sistema d’ordes basats en la riquesa:

-      - Orde senatorial que el formava el patriciat i la noblesa plebea. Els privilegis de què gaudien eren sobretot honorífics: tenien el dret nat de senadors, que es transmetia de pares a fills i exercien les antigues magistratures.

§  Patricis: constituïen la més rància aristocràcia romana, un grup de famílies dotades d’un prestigi i d’uns privilegis hereditaris.

§  Noblesa: els nobles estan formats per patricis i plebeus rics, la riquesa de la qual està basada en la propietat de terres, ja que tenien restringida per llei l’activitat mercantil. Els nobles van anar esdevenint una classe cada vegada més tancada fins a la fi de la república.

-       - Orde eqüestre que el formava la classe dels cavallers. Es dedicaven al comerç i ocupaven les càrrecs de nova creació (consellers, prefectes).

§  Cavallers

-      -  La plebs que la formaven totes les persones lliures que no pertanyien ni a l’orde senatorial ni a l’orde eqüestre. La plebs urbana en general no treballava sinó que vivia dels repartiments gratuïts de queviures que els emperadors feien a càrrec de les seves propietats.

§  Lliberts: eren els esclaus pertanyents als ciutadans romans que havien estat alliberats. Tenien alguns dels drets limitats, però si naixien fills dels lliberts en llibertat ¡, ja eren ciutadans de ple dret. Els lliberts tenien reconeguts els drets privats dels ciutadans però els mancaven de drets públics com el dret de presentar-se a les eleccions per a les magistratures.

§  Els ingenui (lliures de naixement)

-       - Els colons que va sorgir en els darrers temps de l’imperi. Eren homes lliures que conservaven tots els drets, però estaven subjectes al gran propietari, com si fossin serfs. La condició de colon era hereditària.

   Els esclaus:

Era una classe social en que eren moltíssima gent, rebien un tracte més humà que en èpoques anteriors a causa de la protecció de l’Estat, fins i tot s’havien vist casos en que si l’amo maltractava a l’esclau era castigat.

Els esclaus es compraven en mercats que hi havia a tot l’Imperi. Els romans feien servir uns mitjans per abastir-se d’esclaus com ara:

                -   La reproducció de la mateixa població esclava, és a dir que els fills dels esclaus naixien i creixien esclaus.

                -   Els infants abandonats eren recollits sovint per ser criats com esclaus.

La possessió d’esclaus variava molt segons el nivell econòmic: podia anar des d’un sol esclau en una família pobra fins als centenars o milers posseïts pels propietaris més rics.

En la societat romana els esclaus feien  tot tipus de feines, des de les més qualificades com de metge, preceptor, administrador, gladiador, enginyer, arquitecte, fins a les que eren menys ben considerades com miner, llaurador, peó d’obra. Lògicament la preparació i el preu dels esclaus variava molt i també les condicions de vida dels uns i dels altres també.

Un esclau treballava durant pràcticament tota la seva vida, des de que era un infant, on feia les feines més senzilles, fins a la vellesa. 

Aquí teniu una pàgina web  i un slide share on trobareu la informació una mica més extensa: 
Cèlia Macià
1r Batx

1 comentari:

Carla Espadaler ha dit...

Com sempre, el poder es limitava a uns pocs que controlaven a les masses! És curios veure que tants anys després les coses no han canviat gaire. Molt bona entrada Cèlia!