L'HIDRA DE LERNA


http://israelnava.com/filosofiadigital/wp-content/uploads/2008/05/gustave_moreau-hidra-de-lerna-fdr.jpg


‘Η Λερναία ὕδρα δ’ἐξέβαινεν ἐις τὸ πεδίον καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τήν χώραν διέφθειρεν. Εíχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα καὶ κεφαλὰς ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον.


APOL·LODOR. Biblioteca II 5, 2.


‘Η Λερναία ὕδρα δ’ἐξέβαινεν ἐις τὸ πεδίον καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τήν χώραν διέφθειρεν.

Traducció: L’hidra de Lerna va sortir cap a la plana i als ramats i va devastar la regió.

‘Η Λερναία ὕδρα fa de subjecte del verb ἐξέβαινεν (3ª persona del singular del Pret. Imperfet d’Indicatiu actiu (έβαινω)) i té un CC que és ἐις(prep.) + τὸ πεδίον(ac.pl.n).
καὶ és una conjunció copulativa que ajunta les dues oracions. τὰ βοσκήματα i és un CD del verb ἐξέβαινεν. Finalment tenim un altre καὶ que té un subjecte el·líptic que és Η Λερναία ὕδρα on el verb és διέφθειρεν (3ª persona del singular del Pret. Imperfet d’Indicatiu actius (δια + φθειρω)) i té un CD que és τήν χώραν.

Εíχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα καὶ κεφαλὰς ἐννέα: τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς: τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον:

Traducció: I la hidra tenia un cos enorme i nou caps, per una banda vuit mortals, i per altra banda un immortal.

El subjecte d’aquesta frase és ἡ ὕδρα on el seu verb és Εíχε (3ª persona del singular del Pret. Imperfet d’Indicatiu actiu (Εχω)) el qual té un CD que és σῶμα que per si mateix porta un adjectiu qualificatiu ὑπερμέγεθες. Tot seguit trobem un καὶ que ens ajunta un altre CD κεφαλὰς amb un det. Numeral ἐννέα, del verb Εíχε.
Tot seguit trobem una oració entre comes la qual conté un CD τὰς θνητάς separat per una partícula correlativa μὲν i un det. Numeral ὀκτὼ que complementa el CD.

I finalment, acabem el text amb una frase que conté un CD τὴν ἀθάνατον també separat per una conjunció δὲ que junt amb la partícula μεν fa una correlació; i un det. numeral μέσην que acaba complementant el CD.

Sandra Rodríguez
2n Bat

Comentaris

majka. ha dit…
Alexandra, m'has deixat corpresa amb el teu missatge!

Perfecte la traducció i has tingut la capacitat de fer l'anàlisi clar, concís i estructurat. Felicitats.

Gràcies per acompanyar la teva aprotació amb una joia com la de Moreau, excel·lent troballa i del molt bon gust.
Elena ha dit…
Una mica complicat:S
però tot i així, molt bona feina!
Adeeuu!

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE