LLATINISMES II

Com a continuació de la primera entrada de llatinismes, ara llistaré les expressions d'àmbit general amb sentit adverbial temporal:

A PRIORI 
És una locució adverbial que significa amb anterioritat a l'experiència, abans dels fets.
Exemple: A priori hi havia cinc solucions, però al final va haver-n'hi sis.

A POSTERIORI
És el contrari que l'anterior, i significa amb posterioritat a l'experiència, després dels fets.
Exemple: A posteriori vam veure l'error que havíem comès.

AB ILLO TEMPORE
Literalment significa des d'aquell temps. S'utilitza per referir-se a fets o accions que es feien des de molt temps enrere. Serveix per emfatitzar el caràcter llunyà d'algun fet.
Exemple: Ab illo tempore els romans van inventar la cloaca màxima.

A.M
A.m és una unitat de mesura, literalment significa ante meridiem (abans del migdia) i s'utilitza al parlar de les hores del dia.
Exemple: Hem quedat a les 10 a.m perquè tinc la tarda ocupada.

P.M
P.m és el contrari d'a.m, vol dir post meridiem, literalment després del migdia i s'utilitza per referir-se a les hores posteriors al migdia i anteriors a la mitjanit.
Exemple: No vam quedar a les 7 p.m perquè no podia.

IN ARTICULO MORTIS
Literalment significa " a punt de morir ", i tal com indica, s'utilitza per prendre decisions durant el tràngol final de la vida d'una persona.
Exemple: Va casar-se in articulo mortis.

IN EXTREMIS
Significa a l'últim moment, es pot utilitzar al parlar de certes persones o situacions que estan a punt de morir o acabar, o també en narratologia referint-se que la narració dels fets s'inicia pel final.
Exemple: La pel·lícula que vam veure l'altre dia a classe començava in extremis.

IN FRAGANTI (D'IN FLAGRANTI)
In fraganti significa en el moment de fer una acció reprensible, un delicte.
Exemple: Va treure la xuleta a l'examen i el van pillar in fraganti.

IPSO FACTO
Significa immediatament.
Exemple: Necessito aquells papers ipso facto.

SINE DIE
Sine die vol dir sense termini, data i serveix per dir que alguna cosa es posposa indefinidament. 
Exemple: La reunió es posposa sine die.

Èlia Vilà
1r Batx

Comentaris

Unknown ha dit…
Havia vist o sentit in extremis utilitzat com a referència a una persona o situació "a punt de morir", però no sabia que es podia utilitzar per indicar que el relat dels fets s'inicia pel final. Està bé que afegeixis un exemple de cada llatinisme, ja que queda més clar el significat.
Angie Pérez ha dit…
Em sembla una entrada molt útil ja que és important tenir coneixement sobrer exressions que han arribat fins als nostres dies i que, obviment, són utilitzats amb tota normalitat.
Unknown ha dit…
M'ha semblat molt interessant la quantitat d'expressions que fem servir que provenen del llatí. Molt bona entrada!
Caca ha dit…
Existeixen aquests llatinismes i molts d'altres, la qual cosa em sembla molt interessant i és una cosa que realment molta gent desconeix. És molt interessant conèixer els origens de les nostres llengues, bàsicament, per fer-ne un bon ús i ampliar el nostre vocabulari. Molt interessant!
Marco Peña ha dit…
Amb la teva entrada sobre els llatinismes, he aprés nous mots que no sabía que encare avui en día els fem servir molt sovint. Molt interresant!
Alba Le Riera ha dit…
Està molt bé que de vegades recodem tot el que el llatí ens ha aportat a la nostre llengua, i que encara segueix present en diferents paraules que encara es conserven. A més a més, n'hi han que utilitzem molt al nostre vocabulari actual i no ho teniem present. Molt interessant i bona feina!
Bruna Villegas ha dit…
Trobo que és una entrada molt interessant ja que aquests son els orígens de la nostra llengua i tothom els hauria de conèixer. És curiós com encara en fem servir alguns tot i els segles que han passat!
Karina Szabo ha dit…
Una entrada molt bona, ja que es l'origen de la nostra llengua, i per sentit comú si ens fixem en la majoria de paraules, s'assemblen al català. Molt útil aquesta entrada!

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE