DOMUS

És la casa típica romana, encara que només una minoria de les famílies podia viure en una casa així. De tota manera la seva grandària i luxe varia molt segons les possibilitats de cada família, com es pot observar a Pompeia, on gairabé totes les cases pertanyen a aquesta tipologia.

La domus constava d'un sol pis, o màxim dos. Tenia la planta rectangular i estava tancada de l'exterior per parets uniformes, amb poques finestres. La claror entrava pel centre, a través de l'atri, o pel peristil. La casa itàlica primitiva es dividia en aquestes parts:


  • L'entrada principal solia constar d'un uestibulum en forma d'un petit espai arrecerat anterior a la porta o (fores), la qual donava a un corredor anomenat fauces.
  • L'atri (atrium) era la primera cambra que es trobava a la casa. Era el centre de la vida familiar perquè era l'espai més gran cobert per un sostre llevat d'una gran obertura que donava claror i ventilació i deixava caure l'aigua de la pluja en el impluuium, una bassa rectangular que la recollia i des de la qual passava a una cisterna soterrània. Un petit pou al costat permetia treure'n l'aigua. Originàriament hi havia la llar (focus) i es cuinava i es menjava allà, però en les cases de Pompeia ja no és possible trobar-hi aquesta llar. En canvi sí que sol haver-hi una tauleta de amrbre, una capelleta consagrada als lars (lararium) i l'arca de cabals. Dues ales a banda i banda de l'atri n'ampliaven l'espai.
  • El tablinum estava situat al darrere de l'atri, separat per una cortina o un reixat de fusta. Era el despatx del pater familias, on rebia les visites i guardava l'arxiu familiar.
  • Els cabicula o dormitoris estaven situats als costats de l'atri.
  • Les habitacions o dormitoris podien estar obertes a l'interior -com a cambra per al porter, dormitoris o menjadors- o donar a l'extarior. 
  • Moltes cases també tenien un jardí (hortus) al llarg de la paret posterior. 
A partir del segle II a. C., la domus sofreix una revolució per les seves riqueses i converteixen les cases senyorials en mansions sumptuoses: la part davantera queda igual, mentre el darrera s'allarga amb noves parts segons el model de la casa grega. El centre vital de la casa es trasllada de l'atri i apareixen nous espais com el triclinium i la cuina. 

El triclinium
El triclinium, el menjador, es va introduir amb el costum grec de menjar ajagut.

La latrina(lavabo)
La culina(cuina)
  • No tenien un emplaçament fix la cuina (culina) ni la comuna (latrina).
El peristylum(jardí)
  • El peristylum era un jardí envoltat d'un porxo sostingut per columnes. Al seu voltant es distribuïen uns quants cubicula i altres habitacions.
Aquí  us deixo un enllaç on es pot visitar la casa de domus.


 

Un vídeo on ens mostra les parts de la Domus Romana en 3d.

Natàlia Bansell Hornowska
4t ESO

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE