L'ESCULTURA GREGA - ÈPOCA CLÀSSICA (III)

L'època clàssica passa pels segles V - IV aC.
Característiques escultura clàssica:
 • La recerca del model ideal de bellesa humana.
 • Major naturalisme en la representació de les formes.
 • L'ús de canons per assolir equilibri, proporció i bellesa.
 • Una expressió serena i equilibrada.
 • Els temes representats són: Atletes, Deus i Herois.
 • Funció: Essencialment la contemplació estètica
En l'època clàssica es diferencia en tres períodes:
 • Primer classicisme o protoclassicisme
 • Classicisme sublim
 • Segon classicisme o classicisme tardà
PROTOCLÀSSICISME (Primera meitat segle V a.C.)

És un període de transició. Menor esquematisme i recerca d'un major naturalisme i dinamisme de les figures. Les obres més importants: Efebus de Kritios, Auriga de Delfos i Zeus d'Artemision. Aquestes obres presenten un naturalisme més gran en la composició i també en l'expressió. mostren un major coneixement de l'anatomia i un major dinamisme. 
Durant la segona meitat del segle V l'escultura grega aconsegueix plasmar en les seves obres el ideal de perfecció. Els artistes plasmen en les seves obres el ideal de bellesa humana. Per exemple: Policlet, Miró i Fídies.

Característiques:
 • Major naturalisme.
 • Pèrdua de la frontalitat rigidesa.
 • Ús del "cànon" per dotar al cos d'harmonia i proporció.
 • Expressivitat al rostre.
Guerrers de Riace

CLASSICISME SUBLIM (Segona meitat del segle V a.C)

Durant la segona meitat del segle V l'escultura grega arriba el seu cim aconseguint plasmar en les seves obres el ideal de perfecció, equilibri harmonia que cercaven. Els artistes plasmen en les seves obres el ideal de bellesa humana.

Característiques: 
 • Major naturalisme.
 • Pèrdua de la frontalitat i rigidesa.
 • Ús del "cànon" per dotar la cos d'harmonia i proporció.7
 • Expressivitat "continguda" al rostre.
Discòbol
Dorifor
POSTCLASSICISME O CLASSICISME TARDÀ (Segle IV aC)

Els escultors comencen a abandonar l'ideal clàssic introduint a les seves obres un major dinamisme i expressivitat. Apareix una novetat que és lla introducció del nu femení. La major expressivitat i dinamisme d'aquestes obres anuncien alguns dels trets que caracteritzaran l'escultura de l'època Hel·lenística.

Característiques:
 • Harmonia i proporció.
 • Major dinamisme.
 • Major expressivitat.
Hermes i Dionís infant
Martina Vilar
1r Batx

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LES CIUTATS ROMANES

ELS PATRICIS I ELS PLEBEUS

EL MITE D'ORFEU I EURÍDICE